رک دیواریکد محصول

CHWR09600

CHWR09450

CHWR07450

CHWR06600

CHWR06330

عمق خارجی

600 میلی­متر

450 میلی­متر

450 میلی­متر

600 میلی­متر

330 میلی­متر

عمق داخلی

550 میلی­متر

400 میلی­متر

400 میلی­متر

550 میلی­متر

280 میلی­متر

عرض خارجی

600 میلی­متر

600 میلی­متر

600 میلی­متر

600 میلی­متر

600 میلی­متر

عرض داخلی

452 میلی­متر

452 میلی­متر

452 میلی­متر

452 میلی­متر

452 میلی­متر

ارتفاع خارجی

480 میلی­متر

480 میلی­متر

390 میلی­متر

343 میلی­متر

343 میلی­متر

ارتفاع داخلی

402 میلی­متر

402 میلی­متر

313 میلی­متر

270 میلی­متر

270 میلی­متر

وزن محصول

12.50 کیلوگرم

9.10 کیلوگرم

7.10 کیلوگرم

7.70 کیلوگرم

6.30 کیلوگرم

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

2 عدد

2 عدد

1 عدد

1 عدد

1 عدد

انواع درب

شیشه ای

شیشه ای

شیشه ای

شیشه ای

شیشه ای

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

ناموجود جدید تخفیف {{p.Title}}