رک ایستاده 42 یونیتکد محصول

CHSR421000

CHSR42800

CHSR42600

CHSR421000W

عمق خارجی

1000 میلی­متر

800 میلی­متر

600 میلی­متر

1000 میلی­متر

عمق داخلی

950 میلی­متر

750 میلی­متر

550 میلی­متر

950 میلی­متر

عرض خارجی

600 میلی­متر

600 میلی­متر

600 میلی­متر

800 میلی­متر

عرض داخلی

452 میلی­متر

452 میلی­متر

452 میلی­متر

452 میلی­متر

ارتفاع خارجی

2000 میلی­متر

2000 میلی­متر

2000 میلی­متر

2000 میلی­متر

ارتفاع داخلی

1870 میلی­متر

1870 میلی­متر

1870 میلی­متر

1870 میلی­متر

وزن محصول

100.50 کیلوگرم

86.00 کیلوگرم

75.00 کیلوگرم

100.50 کیلوگرم

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

4 عدد

4 عدد

2 عدد

4 عدد

انواع درب

شیشه ای / توری

شیشه ای / توری

شیشه ای / توری

شیشه ای

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

ناموجود جدید تخفیف {{p.Title}}