باتری یک منبع ذخیره­کننده انرژی است که در مواقع ضروری می­تواند انرژی مورد نیاز مصرف­کننده­ها را تامین نماید. باتری وسیله­ای الكتروشیمیایی است كه در هنگام شارژ، انرژی الكتریكی را بصورت انرژی شیمیای در خود ذخیره نموده و در هنگام دشارژ، انرژی شیمیایی ذخیره شده را )توسط یك واكنش الكتروشیمیایی) به انرژی الكتریكی تبدیل و به مصرف­کننده بازپس می­دهد.


نسخه چاپیارسال به دوستاندفعات بازدید: 250212345
تعداد آرا: 0

نظر شما: